Régi természettudományi oktatási segédeszközök és szemléltető anyagok

A gyűjtemények között legkorábban a természetrajzi és kémiai fejlődött ki. Talán Spaics István székesfehérvári igazgató vetette meg az alapját, aki 1802 október 9-én egynéhány ládányi természetrajzi gyűjteményt ajándékozott a főmonostornak. 1831-re akkorára szaporodott a gyűjtemény, hogy Szeder Fábián személyében camerae naturalium curator címmel külön őre volt. A gyűjtemény iskolai célból való fejlesztését káptalani javaslatok is sürgették, ezért mind több gondot fordítottak rá. A sokoldalú és gondos Czinár Mór, mint a gyűjtemények további őre, 1848-tól szakszerűen rendezni kezdi őket. A növekvő gyűjtemények számára 1888-ban új helyiségekről kellett gondoskodni.

Sajnos a természetrajz tanszékek hosszas üresedése alatt Fehér Ipoly főapát a múzeum fölszerelését nagy részben a rendi gimnáziumok között felosztotta. (Más esetekben az egyes iskolákban meginduló természettudományos oktatás a szemléltető eszközöket a főmonostori gyűjteményből kapta.) Amikor az 1910-1911-i iskolai évvel a természetrajzi oktatás ismét megindult Pannonhalmán, új múzeumot kellett berendezni.

A fizikai múzeumról aránylag későn hallunk, pedig tudjuk, hogy a XVIII. század vége felé, amikor a bölcseleti oktatás Tihanyban volt, értékes eszközöket szereztek be a fizikai oktatás számára. A Pannonhalmára kerülő bölcseleti oktatás sem nélkülözhette a műszereket, kísérleti eszközöket. A rendi növendékek második bölcseleti évében foglalkoztak képzésük során nagyobb mértékben a fizikával. Ez a képzés a XIX. században jó ideig Győrött történt (a szemléltetés céljából onnan kérték kölcsön az eszközöket is). Orsonics Iván dr. győri tanár arról értesítette a pannonhalmi konventet, hogy szívesen segít új eszközök beszerzésével, és azok elrendezésével. Ennek a pannonhalmi tanárképzésben is nagy jelentősége volt. Amikor Kruesz Krizosztom dr. pannonhalmi fizikus tanár lett (1851- 61), sok eszközt szerzett és készített. Utóda, Hollósy Jusztinián dr. (1862- 66) szintén gondos és fejlesztő őre volt a múzeumnak. Kruesz Krizosztom mint főapát különös érdeklődéssel kísérte ennek a múzeumnak a sorsát. Már 1874-ben azt lehetett róla mondani, hogy gazdag anyaggal rendelkezik. A gyűjtemény az 1878-as építkezés alkalmával tágas termet kapott, és azután is nagy értékű eszközökkel gyarapodott. Különösen sokat tett a fizikai gyűjtemény gondozásában és gyarapításában Palatin Gergely, aki 1881-től haláláig (1927-ig) volt a főiskolai tanárképzőn a természettan tanára.


Bármilyen észrevétele van, kérjük írjon a rendszer üzemeltetőjének.

 Nyitólap  Ismertető  Használat  Kereső  Böngésző

© Pannonhalmi Főapátság